O firmie

 

 


Adres Sklepu i dane kontaktowe:
adres internetowy – www.Cybertronik.pl
e-mail – biuro@cybertronik.pl,
fanpage https://www.facebook.com/CybertronikPL
https://plus.google.com/+CybertronikPl/about
telefon 504405626
adres korespondencyjny – ul. Częstochowska 87 42-270 Kłomnice.

 

Działamy w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i rozwijamy biznes oparty o hurtownie i dystrybutorów znajdujących się w Polsce.  

Wewnętrzny kodeks wartości: 

Innowacyjność - wiemy, że innowacyjność to siła tworzenia coraz lepszych produktów i rozwiązań. 

Zaufanie i partnerskie podejście - tylko dzięki wzajemnemu zrozumieniu można budować długotrwałe, dobre kontakty biznesowe z wzajemną korzyścią dla obu stron. Szczególnie preferujemy otwarty model współpracy z ukierunkowaniem na potrzeby Klienta. 

Użyteczność - każdego dnia skupiamy się nad tym aby nasze produkty były jak najbardziej użytecznym i przyjaznym narzędziem. Dzięki temu nasi Klienci mogą podejmować coraz to nowe wyzwania biznesowe. 

Komfortowa obsługa Klienta - to główny cel naszych codziennych działań bo zadowolony Klient to źródło naszej wewnętrznej satysfakcji. 

Radość tworzenia - dbamy o naszych Klientów i pracowników, bo wierzymy że zadowolony pracownik tworzy najlepsze rozwiązania a najlepsze rozwiązania dają radość naszym Klientom. 

 

Sklep prowadzony jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą:

 

00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u Cybertronik. prowadzonego przez Artura Kaniowskiego w ramach Programu AIP.